هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری امروزه به طور قطع مهمترین رویداد علمی‌-بازرگانی سالیانه با موضوع صنایع پوشش در کشور عزیزمان ، نمایشگاه مذکور بوده و امید است با استمرار تلاش شرکت کنندگان ، بازدید کنندگان و...