صنایع مخاطب

صنایع حمل و نقل

صنایع خودرویی

صنایع نفت و گاز

صنایع چوب

امروزه استفاده و انتخاب آگاهانه  محصولات صنعتی یکی از عوامل موثر در موفقیت شغلی و حرفه ای می باشد . در این بخش  با کاربری برخی از  تجهیزات و ماشین آلات  در صنایع مختلف آشنا خواهید شد .