ایر اسپری | Air Spray

یکی از متدهای پاشش رنگ که از ابندا مورد مصرف قرار می‎گرفته است روش پاشش به صورت ایر اسپری می‎باشد. در روش ایر اسپری با توجه به اینکه رنگ و باد با یکدیگر قبل از از اینکه از نازل خارج شود مخلوط می‎شود، شفافیت بالایی در رنگ نهایی بدست می‎آید. 

در این متد با توجه به سرعت خروجی مخلوط نگ و هوا و برخورد با سطح شاهد گرده های زیاد رنگ در محیط خواهید بود که در حدود 70 درصد از رنگ به هدر می‎رود. در این نوع پاشش با پاشش یکبار رنگ بر روی سطح مورد نظر لایه ای نازک از رنگ روی سطح پاشیده خواهد شد، در نتیجه ضخامت رنگ در این روش پایین است و الگوی پاشش در این روش بصورت گرد می‎باشد بنابراین احتمال فرار رنگ در پوشش دهی سطوح تخت زیاد خواهد بود .

با توجه به اینکه در این روش کیفیت بالای رنگ بدست می‎آید که به اصطلاح به آن Piano Finishing نیز می‎گویند، در صنایع مختلفی که نیاز به شفافیت بالای رنگ در سطح کار نیاز می‎باشد استفاده می‎شود.

صنایع مخاطب:

  • صنعت خودرو
  • صنعت هواپیمایی
  • صنعت چوب
  • صنعت شیشه