عایق های حرراتی و رطوبتی ساختمان

ذخیره انرژی امروز بسیار مهم میباشد. در ساختمانهای امروزی عایقها نقش بسیار مهمی در این امر دارند. با توجه به تکنولوژیهای جدید در انجام عایقهای ساختمان میتوان از دستگاههای مدرن روز جهت پاشش و اعمال عایقها استفاده کرد. عایقها به صورت رنگ و فوم میباشد.

  • انواع عایقهای سفید
  • عایق ضد حریق بر پایه رنگ
  • عایق ضد حریق بر پایه سیمان
  • عایق فوم پلی یورتان 
  • حمل و نقل آسان دستگاههای پاشش
  • تعمیرات و نگهاری راحت و آسان
  • تجهیزات مناسب برای پاشش مواد پلی یورتان، پلی یوریا و فوم
  • مورد استفاده در صنعت ساختمان برای پوشش های ضدخوردگی و پوشش های عایق حرارتی و صدا
  • قابلیت پاشش مواد با ویسکوزیته بالا
  • مصرف بهینه مواد اولیه