خط کشی معابر

با استفاده از تکنولوژی جدید خط کشی شما قادر خواهید بود با هزینه ای کم و صرقه جویی در مصرف رنگ معابر را را خط کشی نمایید. در این روش با استفاده از پمپهای پیستونی با محرکه بنزینی به صورت ایرلس خطی منظم و بدون گرده رنگ در اطراف آن ترسیم کنید.

  • انواع رنگهای ترافیکی تک جزئی
  • انواع رنگهای ترافکی دو جزئی
  • انواع رنگهای ترافیکی گرم
  • انواع رنگهای ترافیکی سرد
  • سیستم پرتابل برای رنگ آمیزی انواع سطوح خیابانی، جداول، پارکینگ‎ها و زمین‎های چمن
  • استفاده از سیستم ایرلس Airless
  • ترسیم همزمان خطوط تک، دوبل و خط چین
  • مجهز به نشانگر دیجیتال و کنترل هوشمند
  • شامل 2 تا 5 پیستوله جهت خط کشی
  • دارای موتور بنزینی