متد پاشش رنگ

معرفی | مشاوره آنلاین | فروشگاه اینترنتی
فروشگاه ایندوسوق

AIRLESS

AIR SPRAY

AIR ASSIST

HVLP

روش پاشش با توجه به نوع پوشش و سطحی که پوشش داده میشود ،تعیین میگردد و همچنین در صنایع مختلف از روشهای مختلفی استفاده میشود .در زیر با تعدادی از متداولترین روشهای پاشش آشنا خواهید شد .

برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید

2 + 5 =